Tepelné čerpadlá Samsung

Možnosť získania dotácie až 3400 €

Samsung Vzduch-Voda

Tepelné čerpadlá Samsung vzduch-voda patria k špičke na trhu s technológiami na vykurovanie. Tieto čerpadlá čerpajú energiu z okolitého vzduchu a odovzdávajú ju do vody na vykurovanie či TÚV.

Tepelné čerpadlá Samsung dnes môžeme rozdeliť do viacerých skupín.

Samostatné delené splitové systémy – Vonkajšia jednotka s nástenným hydroboxom s možnosťou pripojenia externého zásobníka na TÚV. Séria EHS split

Splitový systém s integovaným zásobníkom TÚV – Vonkajšia jednotka s vnútorným hydroboxom s integrovaným zásobníkom TV 200 alebo 260 L. Séria EHS Climatehub split

Mono systém – Vonkajšia jednotka je s integrovaným vodným výmenníkom a do domu už vedie len potrubie s teplou vodou. Nutné použiť nemrznúcu zmes. EHS Mono

Mono systém so zásobníkom na TV – Vonkajšia jednotka je s integrovaným vodným výmenníkom a prepája sa so zásobníkom na TV 200 alebo 260 L len vodným potrubím. Nutné použiť nemrznúcu zmes. EHS Climatehub Mono

 

Najpredávanejšie tepelné čerpadlá Samsung

Samsung EHS Climatehub split

Tepelné čerpadlo Samsung EHS ClimateHub Split využíva systém tepelného čerpadla „vzduch – voda“ (odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu). Sériu ClimateHub by sme mohli označiť aj ako All in One, pretože toto tepelné čerpadlo obsahuje už aj zásobník na teplú vodu a trojcestný ventil. Rozmery ClimateHub sú prispôsobené tomu, aby tepelné čerpadlo mohlo byť zabudované aj v kuchynskej linke, keďže zaberá iba 0,42m2 (využitie najmä v domoch, kde sa nepočítalo s technickou miestnosťou, alebo technická miestnosť bude mať iné využitie).

 • K montáži EHS Split je potrebný chladiar, pretože vonkajšia a vnútorná sú prepojené chladiacim okruhom.
 • Možnosť čerpať dotáciu z programu „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ až do výšky 3.400 Eur
 • Integrovaný zásobník na 200 alebo 260 litrov s väčšou teplovýmennou plochou s lepšou efektivitou
 • Maximálna výstupná teplota až do 65°C
 • Efektívne vykurovanie až do -25°C vonkajšej teploty, 90% výkonu aj pri -10°C
 • Funkcie tepelného čerpadla: vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody, chladenie pomocou klimatizácií (fan-coilov), alebo chladených stropov
 • Možnosť rozdelenia kvôli regulácií na 2 zóny napr.: poschodie a prízemie, podlahové vykurovanie a radiátorový okruh
 • Tepelné čerpadlo je možné kombinovať aj s existujúcim vykurovaním pre zefektívnenie prevádzky tzv. bivalentný systém. Vhodné pre renovácie
 • Smart Grid, možnosť kombinovania tepelného čerpadla s fotovoltaikou za účelom zníženia spotreby el. energie
 • 5 rokov záruka
 • Supertichá vonkajšia jednotka, 4 stupňová redukcia hluku vonkajšej jednotky o 3dB, 5 dB, 7 dB, alebo na najnižšiu hlučnosť 35 dB
 • Ovládanie a kontrola tepelného čerpadla pomocou WIFI
 • Možnosť napojiť na nadradenú reguláciu pomocou LonWorks, Backnet, Modbus, KNX-EIB
 • Nový grafický ovládač s množstvom funkcií, monitorovanie spotreby el. energie, voľba jazyka atď…
 • Jednoduchá inštalácia a servis, pomocou SD Card a mobilnej aplikácií

Cena:

– 4,4 kW – 100 m2 – 5890 €

– 6,0 kW – 150 m2 – 6099 €

– 9,0 kW – 200 m2 – 6799 €

Samsung EHS Split

K montáži EHS Split je potrebný chladiar, pretože vonkajšia a vnútorná sú prepojené chladiacim okruhom.

 • Možnosť čerpať dotáciu z programu „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ až do výšky 3.400 Eur
 • Integrovaný zásobník na 200 alebo 260 litrov s väčšou teplovýmennou plochou s lepšou efektivitou
 • Maximálna výstupná teplota až do 65°C
 • Efektívne vykurovanie až do -25°C vonkajšej teploty, 90% výkonu aj pri -10°C
 • Funkcie tepelného čerpadla: vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody, chladenie pomocou klimatizácií (fan-coilov), alebo chladených stropov
 • Možnosť rozdelenia kvôli regulácií na 2 zóny napr.: poschodie a prízemie, podlahové vykurovanie a radiátorový okruh
 • Tepelné čerpadlo je možné kombinovať aj s existujúcim vykurovaním pre zefektívnenie prevádzky tzv. bivalentný systém. Vhodné pre renovácie
 • Smart Grid, možnosť kombinovania tepelného čerpadla s fotovoltaikou za účelom zníženia spotreby el. energie
 • 5 rokov záruka
 • Supertichá vonkajšia jednotka, 4 stupňová redukcia hluku vonkajšej jednotky o 3dB, 5 dB, 7 dB, alebo na najnižšiu hlučnosť 35 dB
 • Ovládanie a kontrola tepelného čerpadla pomocou WIFI
 • Možnosť napojiť na nadradenú reguláciu pomocou LonWorks, Backnet, Modbus, KNX-EIB
 • Nový grafický ovládač s množstvom funkcií, monitorovanie spotreby el. energie, voľba jazyka atď…
 • Jednoduchá inštalácia a servis, pomocou SD Card a mobilnej aplikácií

Cena:

– 4,4 kW – 100 m2 – 3699 €

– 6,0 kW – 150 m2 – 4599 €

– 9,0 kW – 200 m2 – 4899 €

– 12,0 kW – 250 m2 – 5599 €

– 14,0 kW – 300 m2 – 5999 €

– 16,0 kW – 350 m2 – 6499 €

Samsung EHS Climatehub Mono

Tepelné čerpadlo Samsung EHS ClimateHub Mono využíva systém tepelného čerpadla „vzduch – voda“ (odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu). Sériu ClimateHub by sme mohli označiť aj ako All in One, pretože toto tepelné čerpadlo obsahuje už aj zásobník na teplú vodu a trojcestný ventil. Rozmery ClimateHub sú prispôsobené tomu, aby tepelné čerpadlo mohlo byť zabudované aj v kuchynskej linke, keďže zaberá iba 0,42m2 (využitie najmä v domoch, kde sa nepočítalo s technickou miestnosťou, alebo technická miestnosť bude mať iné využitie).

 • Mono je navrhnuté pre montáž bez chladiara a znamená, že vonkajšia a vnútorná sú prepojené vodným okruhom. Nutné použiť nemrznúcu zmes, alebo oddeľovací výmenník
 • Možnosť čerpať dotáciu z programu „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ až do výšky 3.400 Eur
 • Integrovaný zásobník na 200 alebo 260 litrov s väčšou teplovýmennou plochou a s lepšou efektivitou
 • Maximálna výstupná teplota až do 65°C
 • Efektívne vykurovanie až do -25°C vonkajšej teploty, 90% výkonu aj pri -10°C
 • Funkcie tepelného čerpadla: vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody, chladenie pomocou klimatizácií (fan-coilov), alebo chladených stropov
 • Možnosť rozdelenia kvôli regulácií na 2 zóny napr.: poschodie a prízemie, podlahové vykurovanie a radiátorový okruh
 • Tepelné čerpadlo je možné kombinovať aj s existujúcim vykurovaním pre zefektívnenie prevádzky tzv. bivalentný systém. Vhodné pre renovácie
 • Smart Grid, možnosť kombinovania tepelného čerpadla s fotovoltaikou za účelom zníženia spotreby el. energie
 • 5 rokov záruka
 • Supertichá vonkajšia jednotka, 4 stupňová redukcia hluku vonkajšej jednotky o 3dB, 5 dB, 7 dB, alebo na najnižšiu hlučnosť 35 dB
 • Ovládanie a kontrola tepelného čerpadla pomocou WIFI
 • Možnosť napojiť na nadradenú reguláciu pomocou LonWorks, Backnet, Modbus, KNX-EIB
 • Nový grafický ovládač s množstvom funkcií, monitorovanie spotreby el. energie, voľba jazyka atď…
 • Jednoduchá inštalácia a servis, pomocou SD Card a mobilnej aplikácií

Cena:

– 5,0 kW – 120 m2 – 7099 €

– 8,0 kW – 180 m2 – 8799 €

– 12,0 kW – 250 m2 – 9199 €

– 16,0 kW – 350 m2 – 9799 €